Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

862. Sklepi o imenovanjih v volilnih komisijah volilnih enot in okrajnih volilnih komisijah, stran 2775.

Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 53. seji dne 16. 3. 2011, sprejela
S K L E P E
o imenovanjih v volilnih komisijah volilnih enot in okrajnih volilnih komisijah
V volilni komisiji II. volilne enote
se imenuje:
– za predsednika:
Tomaž Smrtnik, Partizanska 2a, Logatec
– za namestnico prvega člana:
Viktorija Kukanja, roj. 4. 10. 1945, Kot 10, 6230 Postojna
– za namestnico drugega člana:
Nataša Kocjančič, roj. 30. 5. 1971, Tržaška 48, 6230 Postojna.
V volilni komisiji V. volilne enote
se imenuje:
– za namestnico prvega člana:
Katarina Žovlje Kampuš, roj. 20. 12. 1971, Pucova 4, 3000 Celje.
V okrajni volilni komisiji 2. volilnega okraja I. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika tretjega člana:
Marjan Vrabec, roj. 6. 12. 1934, Cankarjeva 31, 4240 Radovljica.
V okrajni volilni komisiji 7. volilnega okraja I. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika predsednika:
Janez Kikel, roj. 3. 1. 1957, Za Mošenikom 25, 4290 Tržič
– za namestnico prvega člana:
Jolanda Stelzer, roj. 18. 2. 1959, Lom pod Storžičem 65, 4290 Tržič.
V okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja I. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika predsednika:
Tomaž Pisk, roj. 8. 5. 1980, Srednja vas 23, 4223 Poljane.
V okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja II. volilne enote
se imenuje:
– za namestnico predsednika:
Nataša Silič, roj. 25. 6. 1982, Cesta na Lenivec 22, 6210 Sežana.
V okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja II. volilne enote
se imenuje:
– za predsednico:
Tadeja Jelovšek, roj. 23. 6. 1972, Vodovodna 38Č, 1000 Ljubljana.
V okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja III. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika tretjega člana:
Miha Mohorko, roj. 8. 6. 1986, Rusjanov trg 1, 1000 Ljubljana.
V okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja IV. volilne enote
se imenuje:
– za namestnico predsednika:
Janja Muhvič Patafta, roj. 22. 7. 1978, Mahovnik 48, 1330 Kočevje.
V okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja IV. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika tretjega člana:
Igor Medved, roj. 28. 12. 1953, Brezovo 33, 1274 Gabrovka.
V okrajni volilni komisiji 11. volilnega okraja IV. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika predsednika:
Marko Vresk, roj. 3. 11. 1954, Miklošičeva 1e, Domžale.
V okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja V. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika tretjega člana:
Bogdan Pečečnik, roj. 24. 2. 1941, Studence 27c, 3310 Žalec.
V okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja V. volilne enote
se imenuje:
– za namestnico predsednika:
Maja Kranjc, roj. 30. 1. 1983, Lackova 151, 2341 Limbuš
– za namestnico tretjega člana:
Elvira Leskovec Čamlek, roj. 18. 2. 1957, Stari trg 74, 2380 Slovenj Gradec.
V okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja VI. volilne enote
se imenuje:
– za namestnico drugega člana:
Marta Marn Sinur, roj. 18. 3. 1981, Simončičeva 7, 8210 Trebnje
– za namestnika tretjega člana:
Marko Vencelj, roj. 8. 5. 1978, Štefan 32, 8210 Trebnje.
V okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja VI. volilne enote
se imenuje:
– za namestnico predsednika:
Goranka Franz Ravbar, roj. 10. 1. 1970, Trška gora 33a, 8000 Novo mesto.
V okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja VI. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika tretjega člana:
Sandi Petrišič, roj. 21. 12. 1970, Zdolska 16a, 8270 Krško.
V okrajni volilni komisiji 7. volilnega okraja VI. volilne enote
se imenuje:
– za predsednika:
Ivan Kovač, roj. 10. 12. 1959, Log 45, 8294 Boštanj.
V okrajni volilni komisiji 11. volilnega okraja VI. volilne enote
se imenuje:
– za namestnico predsednika:
Tanja Bašelj, roj. 16. 8. 1966, Cesta Zmage 20, Zagorje ob Savi.
Št. 3-1/00-01/11
Ljubljana, dne 16. marca 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik