Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

857. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, stran 2771.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) in za izvajanje Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007 – 2013, potrjenega z Odločbo Komisije z dne 19. 11. 2008 o odobritvi operativnega programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo v Sloveniji za programsko obdobje 2007–2013 CCI 2007 SI 14 F PO 001, je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09, 11/10 in 45/10) se v prvem odstavku 3. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
mag. Tanja Strniša, predsednica,
Anica Zavrl Bogataj, članica,
Matej Zagorc, namestnik,
Urška Srnec, članica,
mag. Neža Perko, namestnica;
 
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
Marko Gorišek, član,
Arturo Steffe, namestnik;
 
– Ministrstvo za finance;
Špela Perme, članica;
 
– Ministrstvo za gospodarstvo;
Marko Eržen, član,
mag. Bianka del Fabro, namestnica;
 
– Ministrstvo za okolje in prostor;
dr. Branka Tavzes, članica,
dr. Irena Brancelj – Rejec, namestnica;
 
– Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve;
Nataša Kobe Logonder, članica,
Alenka Bambič Rožman, namestnica;
 
– Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
Josip Mihalic, član,
Gregor Greif, namestnik;
 
– Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
Benedikt Jeranko, član,
Franc Poglajen, namestnik;
 
– Statistični urad RS;
Barbara Kutin Slatnar, članica,
Enisa Lojovič Hadžigasanović, namestnica;
 
– Zavod RS za varstvo narave;
Tanja Košar, članica,
Mateja Žvikart, namestnica;
 
– Nacionalni inštitut za biologijo, morska biološka postaja;
Janez Forte, član,
mag. Janja France, namestnica;
 
– Zavod za ribištvo RS;
dr. Samo Podgornik, član,
Bojan Marčeta, namestnik;«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06001-1/2011
Ljubljana, dne 10. marca 2011
EVA 2010-2311-0211
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik