Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

676. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, stran 2008.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 5. redni seji dne 23. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi (pota) v upravi OLO Martjanci« na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 66, pot v izmeri 3090 m2
– parc. št. 907/1, travnik v izmeri 974 m2
– parc. št. 907/2, cesta v izmeri 1781 m2
– parc. št. 908/2, travnik v izmeri 211 m2
– parc. št. 1260/1, pot v izmeri 5247 m2
– parc. št. 1260/2, pot v izmeri 222 m2
– parc. št. 2075, pot v izmeri 3283 m2
– parc. št. 2091, njiva v izmeri 1530 m2
– parc. št. 2244, cesta v izmeri 15177 m2
– parc. 2245, pot v izmeri 13521 m2
– parc. 2246, cesta v izmeri 9947 m2
– parc. 2247, pot v izmeri 5640 m2
– parc. 2249, pot v izmeri 8041 m2
– parc. 2250, pot v izmeri 4691 m2
– parc. 2251, pot v izmeri 7496 m2
– parc. 2254/1, pot v izmeri 1946 m2
– parc. 2254/2, pot v izmeri 1558 m2
– parc. 2255, vodotok v izmeri 33 m2, pot v izmeri 8028 m2
– parc. 2253, pot v izmeri 7763 m2
– parc. 2252, pot v izmeri 6132 m2
– parc. 2248, pot v izmeri 6024 m2
– parc. 1708, pot v izmeri 2555 m2
– parc. 1642/1, pot v izmeri 920 m2
– parc. 1627, pot v izmeri 828 m2
– parc. 1583, pot v izmeri 1768 m2
– parc. 1465, pot v izmeri 1809 m2
– parc. 1435, pot v izmeri 2692 m2
– parc. 1384, pot v izmeri 515 m2
– parc. 1083, pot v izmeri 308 m2
– parc. 937, neplodno v izmeri 374 m2
– parc. 858, pot v izmeri 2432 m2
– parc. 856, pot v izmeri 317 m2
– parc. 812, pot v izmeri 1458 m2
– parc. 710, pot v izmeri 329 m2
– parc. 664, pot v izmeri 410 m2
– parc. 556, pot v izmeri 2098 m2
– parc. 555, pot v izmeri 999 m2
– parc. 535, pot v izmeri 1064 m2
– parc. 399, pot v izmeri 848 m2
– parc. 150, pot v izmeri 2747 m2
– parc. 109, pot v izmeri 865 m2
– parc. 1787, cesta v izmeri 3612 m2
– parc. 2107, cesta v izmeri 1339 m2, vse vpisane v z.k. vložku št. 232., k.o. Sebeborci.
2. člen
Nepremičnine 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi (pota), v upravi OLO Martjanci« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-00008/2011-2
Moravske Toplice, dne 23. februarja 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost