Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

673. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje, stran 1999.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 119. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni List RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji dne 24. 2. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje
1. člen
(Predmet obvezne razlage)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje (Uradni list RS, št. 108/09, v nadaljevanju: Odlok) v 6. členu opredeljuje merila in pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko urejanje za posamezna območja OPPN.
2. člen
(Obvezna razlaga 6. člena Odloka)
Občinski svet Občine Jesenice sprejema obvezno razlago 14. člena Odloka, ki se glasi:
»V območju E se zadnji stavek točke 4 razlaga tako, da je za potrebe obstoječih stanovanjskih objektov, ki so ogrevani s trdimi gorivi, dopustno postaviti tudi drvarnice, in sicer za vsako stanovanjsko enoto eno drvarnico.«
3. člen
(Začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-7/2007
Jesenice, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.