Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

672. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6), stran 1999.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 119. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji dne 24. 2. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)
1. člen
(Predmet obvezne razlage)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice (planska celota J5 in J6) (Uradni list RS, št. 131/04, v nadaljevanju: Odlok) v 14. členu opredeljuje merila in pogoje za urbanistično oblikovanje glede višin objektov.
2. člen
(Obvezna razlaga 14. člena Odloka)
Občinski svet Občine Jesenice sprejema obvezno razlago 14. člena Odloka, ki se glasi:
»Predpisane dopustne višine za posamezne vrste objektov po tem odloku se nanašajo na višino oziroma etaže objektov nad koto pritličja in ne etaže pod koto terena, zato je dopustna tudi podkletitev objektov.«
3. člen
(Začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 021-12/1999
Jesenice, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.