Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

668. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica, stran 1993.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09), 32. člena Zakona o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 3. redni seji dne 17. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu »Martin Krpan« Cerknica (Uradni list RS, št. 45/10) se v 6. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dodatno se plačilo staršev za otroka v vrtcu lahko zniža v naslednjih izjemnih primerih:
– eden od staršev varovanca vrtca konstantno neguje bolnega drugega otroka, kar je razlog, da ne more hoditi v službo;
– enega ali oba starša doleti nenadna težja bolezen ali nesreča, ki bistveno spremeni dosedanji način življenja družine in o tem obstajajo dokazila. V tem primeru se plačilo zniža le do ureditve stanja, vendar ne več kot za 6 mesecev.«
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 602-2/2009
Cerknica, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost