Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 1184.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10 in 59/10) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10 in 62/10) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07, 23/08, 61/09 in 57/10) se v drugem odstavku 2. člena:
(2) Tabela »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 44–49« spremeni, tako da se:
– doda nova organizacijska enota proračunskega uporabnika in novo delovno mesto:
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|ŠIFRA PU |NAZIV       | ŠIFRA DM |  IME  | PLAČNI |
|     |PRORAČUNSKEGA   |      | DELOVNEGA | RAZRED |
|     |UPORABNIKA    |      |  MESTA  |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|70181  |Tehniški šolski  | B017307 | Ravnatelj |  44  |
|     |center Maribor  |      |  VSŠOE  |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
(5) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44–50« spremeni, tako da se:
– spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|ŠIFRA PU |NAZIV       | ŠIFRA DM |  IME  | PLAČNI |
|     |PRORAČUNSKEGA   |      | DELOVNEGA | RAZRED |
|     |UPORABNIKA    |      |  MESTA  |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|69485  |Prva gimnazija  | B017313 | Ravnatelj |  47  |
|     |Maribor      |      |   SŠ  |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
(6) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42–49« spremeni, tako da se:
– spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|ŠIFRA PU |NAZIV       | ŠIFRA DM |  IME  | PLAČNI |
|     |PRORAČUNSKEGA   |      | DELOVNEGA | RAZRED |
|     |UPORABNIKA    |      |  MESTA  |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|70564  |ŠOLSKI CENTER   | B017314 | Ravnatelj |  45  |
|     |VELENJE –     |      |  SŠOE  |     |
|     |Gimnazija     |      |      |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|70564  |ŠOLSKI CENTER   | B017314 | Ravnatelj |  45  |
|     |VELENJE – Elektro |      |  SŠOE  |     |
|     |in računalniška  |      |      |     |
|     |šola       |      |      |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|70564  |ŠOLSKI CENTER   | B017314 | Ravnatelj |  44  |
|     |VELENJE – Strojna |      |  SŠOE  |     |
|     |šola       |      |      |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|70564  |ŠOLSKI CENTER   | B017314 | Ravnatelj |  43  |
|     |VELENJE – Rudarska|      |  SŠOE  |     |
|     |šola       |      |      |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
|70564  |ŠOLSKI CENTER   | B017314 | Ravnatelj |  45  |
|     |VELENJE – Šola za |      |  SŠOE  |     |
|     |storitvene    |      |      |     |
|     |dejavnosti    |      |      |     |
+---------+------------------+-----------+-----------+----------+
2. člen
Uvrstitve v plačne razrede se za vsako delovno mesto direktorja izvedejo ob nastopu novega mandata.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-11/2011
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
EVA 2011-3311-0028
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina