Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

370. Uredba o spremembah Uredbe o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, stran 984.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
1. člen
V Uredbi o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(naloge EZTS)
Člani EZTS iz prejšnjega člena opravljajo naloge v funkciji poenostavitve in pospeševanja teritorialnega sodelovanja z ali brez finančnega prispevka Skupnosti.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(statusna oblika)
Pravne osebe iz 2., 3. in 4. točke 3. člena te uredbe se lahko včlanijo v EZTS, ki se ustanovi kot javni zavod.«.
3. člen
Prvi odstavek 10. člena se črta.
Besedilo drugega odstavka, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Spremembe konvencije EZTS so tiste, ki se nanašajo na določbe 8. člena Uredbe 1082/2006/ES, bistvene spremembe statuta EZTS pa tiste, ki se nanašajo na določbe druge točke 9. člena Uredbe 1082/2006/ES.«.
Tretji odstavek postane drugi odstavek.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2011
Ljubljana, dne 10. februarja 2011
EVA 2010-1536-0012
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost