Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

364. Odlok o razveljavitvi Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Zreče, stran 962.

Na podlagi določila 190. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09, 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 4. redni seji dne 2. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Zreče
1. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 27/97).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 27/97).
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3541-0002/2011-3
Zreče, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost