Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

360. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 957.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 35. redni seji dne 29. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Vzpostavi se status javnega dobra na nepremičnini parcelah št. 1959/3, 1972/8, 1972/5, vse k.o. Zbure.
II.
Nepremičnine iz prve točke tega sklepa se odpiše od obstoječega zemljiškoknjižnega vložka in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161, z zaznambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0097/2009
Šmarjeta, dne 29. junija 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost