Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

359. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofljica, stran 957.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 103/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 3. redni seji dne 13. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Škofljica
1. člen
Političnim strankam, ki so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirale kandidate oziroma kandidatke za člana občinskega sveta, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Skupna letna masa sredstev ne sme presegati 0,60% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za tekoče leto.
3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo četrtletno na njihove poslovne račune.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofljica, sprejetega na 2. redni seji dne 21. 1. 2003, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/03.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2011 dalje.
Št. 040-01/2011
Škofljica, dne 31. januarja 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost