Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

343. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj«, stran 905.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj« (Uradni list RS, št. 68/96, 1/97, 33/08 in 9/10) se spremeni četrti odstavek 2. člena in se pravilno glasi:
»V sestavo Vrtca Črnomelj sodijo:
– Enota Loka, Kidričeva ulica 18b, Črnomelj, ki deluje še z dvema dislociranima oddelkoma na lokaciji Srednje šole Črnomelj, Kidričeva 18a, Črnomelj;
– Enota Čardak, Čardak 1, Črnomelj, ki deluje še z dislociranim oddelkom na lokaciji OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 8, Črnomelj;
– Enota Majer, Majer 1, Črnomelj in
– Enota pri Dijaškem domu Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 7, Črnomelj.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek četrtega odstavka 16. člena, ki se po novem glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed strokovnih delavcev iz Enote Loka in Enote Majer dva člana, izmed strokovnih delavcev Enote Čardak in Enote pri Dijaškem domu Črnomelj dva člana ter izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev celotnega zavoda enega člana.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Določilo 2. člena se prične uporabljati po izteku mandata sedanjim članom sveta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-7/96
Črnomelj, dne 27. januarja 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost