Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

342. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada, stran 905.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada
1. člen
Ustanovi se proračunski sklad Občine Črenšovci kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna Občine Črenšovci, ločeno zbirajo prejemki za izgradnjo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev, ki jih Občina Črenšovci zagotavlja v proračunu za namen iz 2. člena tega odloka;
– namenskih sredstev občin podpisnic pogodbe o sofinanciranju izgradnje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«;
– namenskih sredstev državnega proračuna;
– od prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Občine Črenšovci.
Župan Občine Črenšovci mora najmanj enkrat letno poročati podpisnikom pogodbe o sofinanciranju izgradnje projekta »Oskrbe s pitno vodo Pomurja – sistem A«, o združevanju sredstev, o upravljanju in razpolaganju s sredstvi proračunskega sklada.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi za obdobje izgradnje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A« in preneha z njegovo izgradnjo.
7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-03/2011-29
Črenšovci, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost