Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

Št. 478-357/2010-1 Ob-7483/10 , Stran 3201
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: A. Stanovanja 1. Trisobno stanovanje (prazno) št. 8 v IV. nad. s kletjo, v skupni izmeri 79,23 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 14, Logatec, ležeči na parc. št. 1611/6, k.o. Dolenji Logatec (2017), id. št. 2017-8-24, letnik 1980, (tablica Mors 20038). a) Ogled stanovanja: – 4. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 5. 1. 2011 od 15. do 16. ure. b) Izklicna cena: 93.500,00 EUR. 2. Dvosobno stanovanje št. 21 (prazno) v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 58,11 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Pivška ul. 3, Postojna, ležeči na parc. št. 620/29, zk podvložek 2965/27, k.o. Postojna (2490), letnik 1979, (tablica Mors 20960), id. št. v celoti 2490-8-23. a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 9.30 do 10.30, – 4. 1. 2011 od 10.30 do 11.30. b) Izklicna cena: 54.300,00 EUR. 3. Enosobno stanovanje št. 5 (prazno) v I. nad., v skupni izmeri 44,07 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc. št. 3185, zkv 3095, k.o. Postojna (2490), letnik 1954, (tablica Mors 25583), id. št. v celoti 2490-748-10. a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure, – 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 44.700,00 EUR. 4. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10 v KL, v izmeri 38,49 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ulica 4, stoječa na parc. št. 3185 zkv 3095, k.o. Postojna, letnik 1954, (tablica Mors 25588). a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure, – 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 47.300,00 EUR. 5. Enosobno stanovanje št. 3 (prazno) v I. nad., v skupni izmeri 57,17 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 8, Postojna, ležeči na parc. št. 3196/1, zkv 2982, k.o. Postojna (2490), letnik 1957, (tablica Mors 25611), id. št. v celoti 2490-753-3. a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure, – 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 50.000,00 EUR. 6. Enosobno stanovanje št. 6 (prazno) v II. nad., v skupni izmeri 59,37 m2 (po katastru 51,80) v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 8a, Postojna, ležeči na parc. št. 3196/2, zkv 3017, k.o. Postojna (2490), letnik 1957, (tablica Mors 25620), id. št. v celoti 2490-752-8. a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure, – 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 51.200,00 EUR. 7. Dvosobno stanovanje št. 6 (prazno) v II. nad., v skupni izmeri 75,28 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 10a, Postojna, ležeči na parc. št. 3197, zk podvložek 2983/9, k.o. Postojna (2490), letnik 1955, (tablica Mors 25633), id. št. v celoti 2490-756-6. a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure, – 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 86.400,00 EUR. 8. Dvosobno stanovanje št. 8 (prazno) v I. nad., v skupni izmeri 53,94 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Stjenkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc. št. 423/5, zk podvložek 3444/8, k.o. Postojna (2490), letnik 1970, (tablica Mors 25686), id. št. v celoti 2490-475-6. a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 9.30 do 10.30, – 4. 1. 2011 od 10.30 do 11.30. b) Izklicna cena: 49.000,00 EUR. 9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1 v PR, v izmeri 58,30 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje 15, stoječe na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o Postojna, letnik 1961, (tablica Mors 25763) ident. št. 2490-200-1. a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 11. do 12. ure, – 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 45.800,00 EUR. 10. Enosobno stanovanje (prazno), št. 8, (prej št. 7) PR, v izmeri 40,10 m2 v (po katastru) stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors 24837). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 12. do 13. ure, – 6. 1. 2011 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 16.700,00 EUR. 11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10, (prej št. 9) I. nad., v izmeri 43,40 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors 24839). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 12. do 13. ure, – 6. 1. 2011 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 17.600,00 EUR. 12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12, (prej 11) II. nad., v izmeri 49,60 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors 24830 a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 12. do 13. ure, – 6. 1. 2011 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 15.000,00 EUR. 13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, II. nad., v izmeri 72,93 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi Črnomlju, Ul. 21 oktobra 2a, stoječi na parc. št. 225/24 podvložek 2186, id. 5.E, k.o. Črnomelj, ident. št. 1535-25-5, letnik 1961, (tablica Mors 27764) a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 12. do 13. ure, – 4. 1. 2011 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 43.900,00 EUR. 14. Štirisobno stanovanje in več (prazno) št. 5 v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 141,27 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-, letnik 1924, (tablica Mors 24916). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 54.800,00 EUR. 15. Trisobno stanovanje (prazno) št. 11 v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 136,19 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-, letnik 1924, (tablica Mors 24909). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 47.400,00 EUR. 16. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 13 v III. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 62,71 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik 1978, (tablica Mors 25032). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 42.500,00 EUR. 17. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 19 v IV. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 64,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik 1978, (tablica Mors 25038). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 46.000,00 EUR. 18. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 15 v III. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 63,64 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978, (tablica Mors 24999). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 45.100,00 EUR. 19. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 17 v IV. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 64,97 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978, (tablica Mors 25000). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 43.900,00 EUR. 20. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 18 v IV. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 72,92 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978, (tablica Mors 25001). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 49.400,00 EUR. 21. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 20 v IV. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 76,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978, (tablica Mors 25003). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 54.900,00 EUR. 22. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 2 v PR s kletjo, v skupni neto izmeri 75,98 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Tavčarjeva 11, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 1741, k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-2-, letnik 1959, (tablica Mors 24852). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 36.400,00 EUR. 23. Štiri in večsobno stanovanje (prazno) št. 3 v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 163,49 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Gregorčičeva cesta 1, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 3144, k.o. Trnovo (2524), id. št. 2524-1325-, letnik 1925, (tablica Mors 24941). a) Ogled stanovanja: – 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure, – 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 55.600,00 EUR. 24. Dvosobno stanovanje št. 22 (prazno) v II. nad. s kletjo, v skupni izmeri (57,53 m2 po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Ferkova ul. 15, Maribor, ležeči na parc. št. 2797/1, podvložek 2298/23, k.o. Tabor (659), letnik 1970, (tablica Mors 26755) id. št. v celoti 659-3446-22 a) Ogled stanovanja: – 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure, – 5. 1. 2011 od 15. do 16. ure. b) Izklicna cena:52.600,00 EUR. 25. Dvosobno stanovanje št. 12 v 3. nadstropju (7. etaža) (prazno), s površino 57,37 m2 s kletjo, v izmeri 2,94 m2 Brežice, Bizeljska c. 25, stoječe na parc. št. 391, k.o. brežice (1300), z ident. štev. 1300-5794-15, vpisano v zk podvložku št. 1135/11 kot nepremičnina 12.E. (tablica Mors 27373). a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 12. do 13. ure, – 4. 1. 2011 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena:43.700,00 EUR. 26. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 3 v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 59 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kraigherjeva ulica 8, ležeči na parc. št. 3164, podvložek 2962/4, k.o. Postojna (2490), id. št. 2490-306-3, letnik 1959, (tablica Mors 25556). a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure, – 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 47.800,00 EUR. 27. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 2 v PR s kletjo, v skupni neto izmeri 73,76 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Vojkova ulica 5, ležeči na parc. št. 3010, zkv 1483, k.o. Postojna (2490), id. št. 2490-749-2, letnik 1960, (tablica Mors 25592). a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure, – 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 58.400,00 EUR. 28. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 4 v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 76,41 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Vojkova ulica 10, ležeči na parc. št. 3197, zkv 2983, k.o. Postojna (2490), id. št. 2490-757-5, letnik 1955, (tablica Mors 25624). a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure, – 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 56.700,00 EUR. 29. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 4 v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 59,02 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje 13, ležeči na parc. št. 3325, zkv 3094, k.o. Postojna (2490), id. št. 2490-198-6, letnik 1961, (tablica Mors 25750). a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 11. do 12. ure, – 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 49.600,00 EUR. 30. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 5 v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 58,77 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje 15, ležeči na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o. Postojna (2490), id. št. 2490-200-5, letnik 1961, (tablica Mors 25766). a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 11. do 12. ure, – 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 47.200,00 EUR. 31. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 7 v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 58,84 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje 16, ležeči na parc. št. 3328, zkv 3289, k.o. Postojna (2490), id. št. 2490-201-7, letnik 1961, (tablica Mors 25774). a) Ogled stanovanja: – 3. 1. 2011 od 11. do 12. ure, – 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 42.500,00 EUR. B. Drugi objekti 32. Nekdanja vojaška stražnica Rateče, k.o. Rateče (2167), parc. št. 1094/7, stan. stavba, v izmeri 147 m2, dvorišče, v izmeri 1162 m2, gosp. posl. 32 m2, zkv 512. a) Nepremičnina je prazna oseb in polna neuporabnih stvari. b) Po Lokacijski inf. dopustna za dejavnosti obrambe, zaščite in reševanja. b) Ogled stražnice: (po predhodni najavi na tel. št. ga. Jelen 01-471-2213). c) Izklicna cena 227.800,00 EUR. 33. Garaža, na naslovu Ul. bratov Učakar 14, v izmeri 15,66 m2, stoječa na parc. št. 2219/61 (prazna), št. 2., parc. štev. 2219/60, podvložek 4082/47, k.o. Zg. Šiška (1739). a) Ogled garaže: 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 21.700,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin Oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji in objekti oziroma zemljiščem lahko pokličete tudi na tel. 01/471-22-13, od 27. 12. 2011 – do 12. 1. 2011, med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Večina stanovanj je etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR do 300.000, 00 EUR za 800,00 EUR, – od 301.000 EUR do 600.000,00 EUR za naprej za 1000,00 EUR, – od 601.000 EUR naprej za 3.000,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-72000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-72000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 12. 1. 2011 do 12. ure, na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba, 13. 1. 2011« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te. 8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a.) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;. b.) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c.) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 – Odl. US) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo predvidoma posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 13. 1. 2011, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v avditoriju, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost