Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Št. 0403003691 Ob-6290/10 , Stran 2650
1. Na podlagi 3. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C in 69/08 – ZCestV), Uredbe o določitvi najmanjše višine povračil in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (Uradni list RS, št. 68/02) – v nadaljevanju Uredba in internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem, razpisuje oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti v najem na oskrbnih postajah: 1) oskrbni postaji GRM, na AC odseku Pluska – Ponikve; 2) oskrbni postaji DUL, na AC odseku Pluska – Ponikve. Ponudbo je možno oddati za eno ali obe lokaciji. Trajanje najema je 30 (trideset) let od sklenitve pogodbe. 2. Umestitev oskrbnih postaj je predvidena v sklopu ureditev državnega lokacijskega načrta za navedeni avtocestni odsek. Natančne lokacije in opisi so navedeni v razpisni dokumentaciji. 3. Vrsta spremljajočih objektov, ki jih mora zgraditi najemnik, je skladna z Uredbo in kategorijo, določeno z uredbo o državnem lokacijskem načrtu. Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji. 4. Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na naslov: pocivalisca@dars.si in v zahtevi navedejo svoj naslov, ime, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe. Razpisna dokumentacija se pošilja izključno po elektronski pošti v pdf obliki. Način pridobivanja dodatnih informacij je naveden v razpisni dokumentaciji. 5. Pogoji za sodelovanje so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko sodelujejo samostojno ali kot partnerji v skupni ponudbi. 6. Višina minimalne začetne najemnine in njeno naknadno poviševanje je določeno skladno z Uredbo. V razpisni dokumentaciji je navedena začetna najemnina kot izhodiščna cena za licitacijo, za vsako lokacijo posebej. 7. Veljavnost ponudb je najmanj 180 dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudbe morajo biti oddane na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji. 8. Za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo v višini 15.000,00 EUR, z veljavnostjo 190 dni od dneva odpiranja ponudb. 9. Rok za oddajo ponudb je 15. 11. 2010 do 10. ure (dohodni žig glavne pisarne), na naslov DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Glavna pisarna, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom. 10. Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 17. 11. 2010 ob 10. uri, v kletni sejni sobi, Dunajska 7, 1000 Ljubljana. 11. Merilo za izbor je najvišja ponujena najemnina za posamezno lokacijo, ob izpolnjevanju vseh drugih zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti