Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Ob-6273/10 , Stran 2648
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004, v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo: I. V imenik odvetnikov se vpišejo: Darja Bobnar, z dnem 16. 9. 2010. Pisarna: Vrhovčeva ulica 1, 8000 Novo mesto (zaposlena v odvetniški družbi Škerlj in odvetniki, odvetniška pisarna d.o.o.) Dunja Jandl, z dnem 16. 9. 2010. Pisarna: Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana. Anja Lamut, z dnem 16. 9. 2010. Pisarna: Pražakova ulica 10, 1000 Ljubljana. Katja Šorli Peternel, z dnem 17. 9. 2010. Pisarna: Rutarjeva 4, 5220 Tolmin (zaposlena pri odvetniku Ivanu Makucu). Mag. Maja Prodan Jurič, z dnem 16. 9. 2010. Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o.) Mag. Andrej Janežič, z dnem 16. 9. 2010. Pisarna: Šlandrov trg 23, 3310 Žalec (zaposlen pri odvetnici Jasmini Gričnik). Boris Kanduti, z dnem 16. 9. 2010. Pisarna: Ogrinčeva 4, 1000 Ljubljana (zaposlen pri odvetnici Katji Kocijan). Črtonir Zavašnik, z dnem 16. 9. 2010. Pisarna: Tivolska cesta 40, 1000 Ljubljana. Mojca Bertalanič, z dnem 22. 9. 2010. Pisarna: Slovenska 42, 9000 Murska Sobota. Janez Verk, z dnem 1. 10. 2010. Pisarna: Hrašovčeva 3, 3000 Celje. Klemen Radosavljević, z dnem 1. 10. 2010. Pisarna: Tivolska 30, 1000 Ljubljana. II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo: Bogomir Kobal, z dnem 10. 7. 2010. Prevzemniki njegove odvetniške pisarne so odvetniki Andrej Ketiš, Goran Janžekovič, Jure Razgoršek, Jernej Mravljak in Saša Dremelj iz Odvetniške pisarne Ketiš – Janžekovič o.p., d.n.o. Franc Repnik, z dnem 23. 9. 2010. Prevzemnik njegove odvetniške pisarne je Igor Virant, odvetnik iz Žalca, Ulica talcev 1a. Anica Črešnik, z dnem 30. 6. 2010. Prevzemnica njene odvetniške pisarne je Nataša Freitag, odvetnica iz Celja, Glavni trg 7. Franc Pipan, z dnem 30. 9. 2010. Prevzemnik njegove odvetniške pisarne je Gorazd Pipan, odvetnik iz Sevnice, Naselje heroja Maroka 17. Irena Pogačnik, z dnem 30. 9. 2010. Prevzemnik njene odvetniške pisarne je Janez Jamnik, odvetnik iz Ljubljane, Prečna ulica 2. Sabina Novak, z dnem 30. 9. 2010. Prevzemnica njene odvetniške pisarne je Maja Žgajnar, odvetnica družbenica odvetniške družbe Odvetniška pisarna Maja Žgajnar, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 30. Ljubomir Crnkovič, z dnem 15. 9. 2010. Prevzemnik njegove odvetniške pisarne je Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane, Cesta v Gorice 8. Mirjan Kuhelj, z dnem 3. 10. 2010. Prevzemnica njene odvetniške pisarne je Dragica Kuhelj, odvetnica iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 10. III. Preselitve Bojan Makovec, odvetnik iz Domžal, z dnem 11. 8. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale, tel. 01/729-32-67, 01/729-32-68, faks 01/729-32-69. Marko Zaman, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 6. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel. 01/234-25-42, faks 01/234-25-44. Mag. Boštjan Rejc, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana, tel. 08/205-21-11, faks 08/205-21-10. Odvetniška pisarna mag. Prebil Katarina d.o.o., z dnem 3. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/425-70-40, faks 01/425-71-30. Boštjan Repnik, odvetnik iz Dravograda, z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, tel. 02/871-00-25, faks 02/871-00-26. Martina Cupin, odvetnica iz Ajdovščine, z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ferrarska ulica 10, 6000 Koper, tel. 08/389-37-77, faks 08/389-37-76. Gregor Hrvatin, odvetnik iz Nove Gorice, z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Rejčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, tel. 05/333-24-44, faks 05/333-24-45. Odvetniška pisarna Leskovec, d.o.o. z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, tel. 01/256-54-29, faks 01/256-54-33. Janja Žejn, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 6. 9. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Pražakova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/256-51-49, faks 01/256-51-47. Bernard Tajnšek, odvetnik iz Celja, je preselil sedež pisarne na novi naslov: Ljubljanska cesta 3/a, 3000 Celje, tel. 03/490-03-28, faks 03/490-03-29. Tomaž Bromše, odvetnik iz Celja, je preselil sedež pisarne na novi naslov: Ljubljanska cesta 3/a, 3000 Celje, tel. 03/490-03-28, faks 03/490-03-29. Luka Divjak, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 10. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Cesta v Gorice 34, 1000 Ljubljana, tel.: 01/422-46-60, faks 01/422-46-65. Tadeja Predan, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 28. 9. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Slomškova ulica 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/512-12-85, faks 01/512-12-86. Tina Kramer, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 28. 9. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Slomškova ulica 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/432-10-07, faks 01/432-10-06. Jasmina Gričnik, odvetnica iz Žalca, je preselila sedež pisarne na novi naslov: Celjska cesta 5, 3310 Žalec, tel. 03/710-30-87, faks 03/710-30-86. Judita Šlibar, odvetnica iz Trzina, z dnem 1. 10. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Motnica 17, 1236 Trzin, tel. 01/563-71-74, faks 01/563-71-75. Judita Svetina, odvetnica iz Trzina, z dnem 1. 10. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Motnica 17, 1236 Trzin, tel. 01/563-71-74, faks 01/563-71-75. IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Petrič – Kotar, o.p., d.o.o., Glavni trg 28, 8000 Novo mesto. V. Spremembe Obveščamo vas, da je odvetnik Andrej Jernejčič z dnem 29. 6. 2010 izstopil iz Odvetniške družbe Jernejčič – Krapenc o.p. d.o.o., Tržaška 216 a, Ljubljana, in smo ga s tem dnem prenehali voditi kot odvetnika – družbenika. Odvetnik Andrej Jernejčič z dnem 30. 6. 2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana, tel./faks 01/427-22-23. Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, št. 211-174/2009-6 (1313110) z dne 27. 1. 2010 spremeni ime odvetnice Biljane Ane Filipov iz Ljubljane, Tomšičeva 3, v novo ime: Ana. Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Škofja Loka z dne 7. 8. 2010 spremeni priimek odvetnice Andreje Kikec iz Murske Sobote, Kocljeva ulica 11 (zaposlena pri odvetniku Dejanu Rituperju), v: Andreja Kikec Trajković. Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za matične zadeve z dne 31. 1. 2008 spremeni priimek odvetnika Damjana Korošca iz Ljubljane, Dvorakova 11 a, v nov priimek: Brecelj Korošec. Obveščamo vas, da se je spremenil priimek odvetnice Katje Potočar Gorišek iz Ljubljane, Komenskega 36, (zaposlena pri odvetniku Zoranu Korenčanu), v nov priimek: Potočar. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Alič, Kovač, Rigler d.n.o. – o.p., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, spremenjena, in sicer se firma glasi: Odvetniška pisarna Alič, Kovač, Rigler d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Jernejčič & Krapenc in odvetniki, o.p., d.o.o., Tržaška cesta 216 a, 1000 Ljubljana, spremenjena, in sicer se firma glasi: Odvetniška družba Krapenc in odvetniki, o.p., d.o.o., Tržaška cesta 216 a, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik o.p., d.n.o., Cesta Staneta Žagarja 27, Kranj spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27, Kranj. Obveščamo vas, da odvetnica Polona Križaj Krajnik, Poslovna cona A 12, 4208 Šenčur, z dnem 30. 9. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica. Odvetnico Polono Križaj Krajnik od 1. 10. 2010 dalje vodimo kot odvetnico družbenico v Odvetniški družbi Križaj Krajnik o.p., d.o.o., Poslovna cona A 12, 4208 Šenčur. Obveščamo vas, da odvetnici Mojci Erman, roj. 25. 5. 1978 v Ljubljani, z dnem 30. 9. 2010 preneha delovno razmerje pri odvetnici Sabini Novak, Tivolska 30, Ljubljana. Odvetnica Mojca Erman z dnem 1. 10. 2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot odvetnica družbenica v odvetniški družbi Odvetniška pisarna Erman, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana (tel. 01/530-09-30, faks 01/530-09 21). Obveščamo vas, da Nina Velkavrh, rojena 27. 1. 1974 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Hacquetova ulica 8, z dnem 30. 9. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica, zaposlena pri odvetniku mag. Janezu Tekavcu. Odvetnica Nina Velkavrh z dnem 1. 10. 2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 059/226-620 in 01/232-23-90, faks 01/232-23-81. Obveščamo vas, da Tanja Mohorčič, rojena 18. 5. 1976 v Kopru, odvetnica iz Ljubljane, Vojkova cesta 52, z dnem 30. 9. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica, zaposlena v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji d.o.o. Odvetnica Tanja Mohorčič z dnem 1. 10. 2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Ferrarska 10, 6000 Koper, GSM: 051/375-076. Obveščamo vas, da Maruška Trunkl Glavič, rojena 18. 2. 1974 v Šempetru pri Gorici, odvetnica iz Nove Gorice, Kidričeva 11, z dnem 10. 10. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica, zaposlena pri odvetnici Jeleni Trunkl. Odvetnica Maruška Trunkl Glavič z dnem 11. 10. 2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Kidričeva 11, 5000 Nova Gorica (tel. 05/333-39-63, faks 05/333-39-64).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti