Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Št. 1101-18/2010/20 Ob-6264/10 , Stran 2648
Štipendiji bosta podeljeni za bodočo zaposlitev v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, za naslednja programa študija: – magistrski študij ekonomije, poudarek na ekonometriji in – magistrski študij ekonomije, poudarek na makroekonomiji. Vloga za pridobitev štipendije obsega: – prijavnico za pridobitev štipendije; – izjavo kandidata o vpisu na magistrski študij; – izjavo kandidata o študijskem uspehu zadnjega zaključenega letnika izobraževanja in izjavo, da je že diplomiral na dodiplomskem študiju; – priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata; – dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga uporablja izobraževalna ustanova v tujini, kjer se bo kandidat izobraževal. Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke: – program študija, na katerega se prijavlja kandidat; – naziv izobraževalnega programa, na katerega je kandidat vpisan (program, smer in vrsta izobraževanja, letnik); – priimek in ime ter EMŠO kandidata; – stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno številko); – kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta); – kratek življenjepis; – izjavo kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 47/09, 48/09 in 8/10), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov. Podkomisija za štipendiranje določi višino štipendije za vsakega štipendista posebej, vendar največ v višini 12.500 EUR. Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo stroški šolnine, nastanitve, prehrane in študijskega gradiva na podlagi predračuna ali računa oziroma ocene teh stroškov izobraževalne ustanove. Štipendistu se, v okviru odobrene višine štipendije, povrnejo tudi potni stroški od kraja stalnega prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno. Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite po tel. 01/478-16-79, 16-56 ali 16-58. Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendiji pisno obvestila vsakega prosilca do 31. 1. 2011. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji za podiplomski študij v tujini, s katero se le-ta obveže, da bo po končanem izobraževanju v tujini sklenil delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj dvakrat toliko časa, kolikor znaša doba, za katero bo prejemal štipendijo. Kandidate vabimo, da pošljejo vloge za štipendijo v 30 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo – www.mju.gov.si (Delovna razmerja in štipendiranje – Štipendije).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti