Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Št. 95/2010 Ob-6289/10 , Stran 2644
Svet Doma upokojencev Nova Gorica na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Nova Gorica in sklepa 9. seje Sveta zavoda z dne 16. 9. 2010, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje (imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja). Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas 5 let, za obdobje imenovanja. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah morajo kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako »Prijava za razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Upošteva se ponudbe, ki na naslov doma prispejo do 5. 11. 2010, do 14. ure. Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na razgovor, kjer bodo predstavili vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje, za katerega se prijavljajo. Dokumentacija o poslovanju zavoda in akti zavoda so kandidatom na voljo v tajništvu zavoda, na tel. 05/339-41-64 ali na elektronskem naslovu: mirjam.matezic@dung.si. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti