Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Št. 671-11/2010-47/06 Ob-6214/10 , Stran 2640
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. 2. Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa pri naslednjih vsebinah: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, – dejavnost v vrhunskem in kakovostnem športu, ter športu invalidov, – mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve, – usposabljanje strokovnih kadrov in – delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj. 3. Višina razpisanih sredstev za leto 2011 predvidoma znaša 467.591 evrov, in sicer za: – dotacije športnim klubom in društvom 429.000 evrov, – športne prireditve 37.000 evrov, – usposabljanje strokovnih kadrov 1.591 evrov. 4. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj ali na spletni strani Mestne občine Kranj, http://www.kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 5. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo javnega razpisa, Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj in razpisne obrazce MOK. 6. Rok in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Oddelek za družbene zadeve Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, najkasneje do 29. 10. 2010. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, na hrbtni strani mora biti naveden tudi naziv (ime) prosilca, njegov poštni naslov (sedež) in pripis »Javni razpis – športni programi 2011 – Ne odpiraj«. 7. Obravnava vlog: odpiranje prijav bo 3. 11. 2010 in ne bo javno. Obravnavane bodo prijave, ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno opremljene ter na ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni po sprejetju proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011. Z izvajalci športnih programov bo Mestna občina Kranj sklenila pogodbo o sofinanciranju. 8. Dodatne informacije v času od 24. 9. do 22. 10. 2010: Oddelek za družbene zadeve Mestne občine Kranj, soba 94, Slovenski trg 1, Kranj ali na tel. 04/23-73-181 ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si, oziroma na javnih inštrukcijah, ki se bodo odvijale 6. 10., v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, v sejni sobi 16, od 15. do 17. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti