Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Št. 542/9 Ob-6215/10 , Stran 2637
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija. 3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori v II. nadstropju, v izmeri 342,91 m2 in kletni prostori, v izmeri 125,20 m2. Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška. 4. Ponudnik mora ponuditi ceno, in sicer za: – poslovne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV, – kletne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV. Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest. Nepremičnina se lahko odda po sklopih. Prednost ima ponudnik, ki da ponudbo za oba sklopa. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe. 5. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku osem dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom. 7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan plačati varščino v višini dveh najemnin ob podpisu najemne pogodbe na transakcijski račun BA – CA Ljubljana, št. 29000-0055148819 ali Banka Koper, št. 10100-0039157343. Sledijo mesečna plačila najemnine na 30. dan v mesecu. Položena varščina se ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene obveznosti. 8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom, tel. 041/651-532. 9. Predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 9. 11. 2010, do 10. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000 Ljubljana. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 9. 11. 2010, ob 11. uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti