Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

SV 936/2010 Ob-5788/10 , Stran 2442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 936/2010, z dne 9. 9. 2010, je bila nepremičnina, in sicer: dvosobno stanovanje, št. 10 (prej številka 12), v II. nadstropju oziroma številka etaže 5, stanovanjske hiše, na naslovu Maistrova ulica 019, Šentilj v Slovenskih goricah, v izmeri neto tlorisni površini 78,26 m2, stoječa na parceli št. 963/31, ki je pripisana pri vložni številki 218, katastrska občina (564) Šentilj v Slovenskih Goricah, katere lastnika sta zastavitelja Aleš Slana in Tamara Mažgon Slana, oba stanujoča Maistrova ulica 19, Šentilj v Slovenskih goricah, vsak do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9. 1993, sklenjene med prodajalko Občino Pesnica ter kupcema Kotolenko Cvetko in Kotolenko Antonom, prodajne pogodbe z dne 12. 2. 2004, sklenjene med prodajalcema Kotolenko Cvetko in Kotolenko Antonom ter kupcema Mažgon Tamaro in Slana Alešem ter zemljiškoknjižnega dovolila h kupoprodajni pogodbi z dne 17. 9. 1993 in prodajni pogodbi z dne 12. 2. 2004, opr. št. SV 933/2010, z dne 9. 9. 2010, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 32.400,00 EUR s pripadki.