Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

SV 1496/2010 Ob-5770/10 , Stran 2442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1496/2010, z dne 10. 9. 2010, je bilo zastavljeno stanovanje, v skupni izmeri 58.02 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši, na naslovu Goričane 69, stoječi na parc. št. 933/2, k.o. Preska, ter sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, skupnih prostorih in zemljišču, ki je v lasti Lidije Djordjević, na podlagi kupne pogodbe, št. 69/60-1993, z dne 18. 11. 1993, sklepa o dedovovanju II D 429/2002 z dne 21. 1. 2002, in dodatnega sklepa o dedovanju z dne 23. 9. 2002, prodajne pogodbe in služnostne pogodbe, z dne 20. 6. 2003, in kupoprodajne pogodbe z dne 25. 1. 2008, in sicer v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, e. Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki, s pogodbeno letno obrestno mero v višini 6.75%, z zapadlostjo zadnjega obroka 20. 8. 2025 in z možnostjo predčasnega odpoklica upnika.