Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

SV 1203/09, DK 058/09 Ob-5735/10 , Stran 2442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1203/09 z dne 21. 10. 2009, je bil poslovni prostor št. 17/P, v pritličju objekta »B« Centra za gradom, Beblerjeva ul. št. 2/B – Koper, Markovec, v izmeri 27,70 m2, stoječe na parc. št. 249, 261 in 262, vse k.o. Semedela, ter poslovni prostor št. 14/P, v pritličju objekta »B« Centra za gradom, Beblerjeva ul. št. 2/B – Koper, Markovec, v izmeri 26,42 m2, stoječe na parc. št. 249, 261 in 262, vse k.o. Semedela, zastavljen v zavarovanje terjatev upnice delniške družbe Abanke Vipa d.d., m. št. 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta št. 58, vknjižena hipoteke za zavarovanje denarne terjatve v višini v višini 400.000,00 EUR glavnice, s pp, z obr. mero sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja, povečanega za 4,68 odstotne točke letno, z zapadlostjo 5. 9. 2012 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o dolgoročnem kreditu, št. 1165585, z dne 5. 8. 2009, s klavzulo izvršljivosti, Aneksa št. 1, k pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 1165585 z dne 5. 8. 2009, aneks z dne 31. 8. 2009, s klavzulo izvršljivosti ter Aneksa št. 2, k pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 1165585 z dne 5. 8. 2009, aneks z dne 6. 10. 2009, s klavzulo izvršljivosti in iz notarskega zapisa sporazum o zavarovanju denarne terjatve notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1203/09 z dne 21. 10. 2009.