Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Ob-5752/10 , Stran 2438
Likvidacijski upravitelj zavoda EKODA Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana – v likvidaciji, matična št. 5688299, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1, objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom: 1. Ustanovitelj zavoda EKODA Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana, Glinškova ploščad 18, Južnič Jakob, je dne 2. 4. 2010 sprejel sklep o prenehanju zavoda in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Južnič Jakob, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/15616, dne 7. 5. 2010, v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad zavodom EKODA Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana – v likvidaciji. 4. Upniki zavoda Ekoda Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do zavoda v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža zavoda EKODA Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana – v likvidaciji, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike zavoda EKODA Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.