Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 293/2010 Ob-5718/10 , Stran 2438
Ludvik Šinko, samostojni podjetnik s firmo Kleparstvo Ludvik Šinko s.p., s sedežem v Skakovcih 37, matična št. 5188631000, davčna št. SI11987553, v skladu z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno objavljam, da nameravam v skladu z določbo 668. člena ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo. Predvidena firma nove družbe bo Kleparstvo, krovstvo Šinko d.o.o. Kot samostojni podjetnik bom prenehal poslovati z dnem vpisa preoblikovanja v oziroma prenosa podjetja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela vsa sredstva in obveznosti podjetja do virov sredstev in vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.