Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 478-263/2010-1 Ob-5725/10 , Stran 2422
I. Naziv in sedež organizatorja javno zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmeta prodaje: Stanovanja 1. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3, v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 59 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kraigherjeva ulica 8, ležeči na parc. št. 3164, podvložek 2962/4, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-306-3, letnik 1959, (tablica Mors 25556). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9. do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 55.800,00 eurov. 2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2, v PR s kletjo, v skupni neto izmeri 73,76 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Vojkova ulica 5, ležeči na parc. št. 3010, zkv 1483, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-749-2, letnik 1960, (tablica Mors 25592). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9. do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 68.200,00 eurov. 3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4, v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 73,76 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Vojkova ulica 5, ležeči na parc. št. 3010, zkv 1483, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-749-4, letnik 1960, (tablica Mors 25594). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9. do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 62.000,00 eurov. 4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 75,81 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Vojkova ulica 5, ležeči na parc. št. 3010, zkv 1483, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-749-6, letnik 1960, (tablica Mors 25596). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9. do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 56.800,00 eurov. 5. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 4, v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 76,41 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Vojkova ulica 10, ležeči na parc. št. 3197, zkv 2983, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-757-5, letnik 1955 (tablica Mors 25624). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9. do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 66.300,00 eurov. 6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 73.89 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje 2, ležeči na parc. št. 3281, zkv 3099, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-189-12, letnik 1959, (tablica Mors 25698). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 10.30 do 11.30 , 28. 9. 2010 od 10.30 do 11.30. b) Izklicna cena: 65.300,00 eurov. 7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 74,14 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje 3, ležeči na parc. št. 3280, zkv 3378, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-190-4, letnik 1959, (tablica Mors 25704). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 10.30 do 11.30, 28. 9. 2010 od 10.30 do 11.30. b) Izklicna cena: 65.300,00 eurov. 8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 73,80 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje 4, ležeči na parc. št. 3267, zkv 3097, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-191-6, letnik 1959, (tablica Mors 25711). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 10.30 do 11.30, 28. 9. 2010 od 10.30 do 11.30. b) Izklicna cena: 65.000,00 eurov. 9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1, v PR. s kletjo, v skupni neto izmeri 59,02 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje 13, ležeči na parc. št. 3325, zkv 3094, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-198-4, letnik 1961, (tablica Mors 25747). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30 do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 52.200,00 eurov. 10. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4, v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 59,02 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje 13, ležeči na parc. št. 3325, zkv 3094, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-198-6, letnik 1961, (tablica Mors 25750). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30 do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 58.000,00 eurov. 11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4, v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 58,77 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje 15, ležeči na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-200-4, letnik 1961, (tablica Mors 25762). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30 do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 55.100,00 eurov. 12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 58,77 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu Postojna, Kidričevo naselje 15, ležeči na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-200-5, letnik 1961, (tablica Mors 25766). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30 do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 55.100,00 eurov. 13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 7, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 58,84 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje 16, ležeči na parc. št. 3328, zkv 3289, k.o. Postojna (2490), id. št. 2490-201-7, letnik 1961, (tablica Mors 25774). a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30 do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 49.600,00 eurov. 14. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v II. nad. v izmeri 75,79 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu, Pivka, Pod Zavrtnice 11, stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje, ID št. 2501/648/ letnik 1952, (tablica Mors 25795). a) Ogled stanovanja: 24. 9. 2010 od 10.30 do 11.30, 28. 9. 2010 od 14. do 15. ure. a) Izklicna cena: 51.000,00 eurov. Zemljišča in objekti 1. Nekdanja vojaška stražnica Rateče, k.o. Rateče (2167), parc. št. 1094/7, stan. stavba, v izmeri 147 m2, dvorišče, v izmeri 1162 m2, gosp. posl. 32 m2, zkv 512. a) Nepremičnina je prazna oseb in polna neuporabnih stvari. b) Po lokacijski inf. dopustna za dejavnosti obrambe, zaščite in reševanja. b) Ogled stražnice: (po predhodni najavi na tel. št. Jelen 01/471-22-13). c) Izklicna cena 266.400,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup nepremičnin si lahko le-te ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob nepremičnini. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 20. 9. 2010 do 5. 10. 2010 na tel. 01/471-22-13, med 9. in 12. uro. V. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajo v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Po izkušnjah so hipotekarni krediti za takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske pravice, pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-69000. Položena kavcija se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: – od 1,00 EUR do 70.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 300,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 400,00 EUR. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114 sklic 18 19119-7141998-70000. 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. VII. Postopek 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do 6. 10. 2010 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin UGN-30/9/2010 – Ne odpiraj« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna ponudba se bo predvidoma posnela na filmski trak. X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 6. 10. 2010 ob 14. uri, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.