Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 112-10 Ob-5789/10 , Stran 2420
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših občanov Krško in sklepa sveta zavoda z dne 2. 9. 2010 Svet zavoda DSO Krško objavlja razpis za delovno mesto direktorja Doma starejših občanov Krško. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. 41/07 – popr.). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami, ki jih priložijo prijavi. 2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. 3. Mandat direktorja traja 5 let. Direktorja imenuje svet zavoda, soglasje k imenovanju izda minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve. Izbranemu kandidatu bo mandat začel teči 20. 12. 2010. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami in dokazili v pisni obliki po pošti na naslov: Svet zavoda DSO Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, s pripisom: »Razpis za direktorja«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.