Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 724/2010 Ob-5758/10 , Stran 2420
Svet Knjižnice Kočevje razpisuje delovno mesto direktorja Knjižnice Kočevje za 5-letno mandatno obdobje na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Kočevje (Uradni list RS, št. 4/05). Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – aktivno znanje slovenskega jezika, – ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela knjižnice, – ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, – ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva, – aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik. Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja knjižnice za mandatno obdobje. Kandidati naj pošljejo svoje prijave z dokazili v roku 8 dni od objave na naslov: Knjižnica Kočevje, Svet Knjižnice Kočevje, Trg zbora odposlancev 26, 1330 Kočevje, s pripisom na kuverti: »Za razpis – Ne odpiraj.« O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.