Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 45/2010 Ob-5685/10 , Stran 2420
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje, na podlagi sprejetega sklepa na 1. seji Sveta zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, dne 7. 9. 2010, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predviden začetek dela je 1. 1. 2011. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), kratek program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje in življenjepis pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/-ico”. Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.