Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 7300005955-1 Ob-5750/10 , Stran 2418
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 55.000,00 €. 2. Poslovni prostor Polzela 9, v izmeri 90,65 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 62.000,00 €. 3. Poslovni prostori Krmelj 52, v izmeri 38,50 m2, s pripadajočim stavbiščem, za izklicno ceno 16.650,00 €. 4. Poslovni prostori Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 31, v izmeri 37,10 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori in deležem na zemljišču, za izklicno ceno 28.900,00 €. 5. Poslovni prostori Ljubljana, Tržaška 68 a, v izmeri 536,07 m2, s pripadajočim deležem na stavbnem zemljišču, za izklicno ceno 555.780,00 €, funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje. 6. Poslovni prostori Logatec, Notranjska cesta 1, v izmeri 167,30 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 118.800,00 €. Na nepremičnini je vpisana služnost za koriščenje stranskega vhoda v dobro Telekoma Slovenije d.d. 7. Poslovni prostori bivše pošte, Duh na Ostrem vrhu 47, v izmeri 24,39 m2, za izklicno ceno 15.390,00 €. 8. Poslovni prostori, Pesnica pri Mariboru 41, v izmeri 87,00 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 69.300,00 €. 9. Stanovanjska hiša Orlica 3, pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 16.650,00 €. 10. Stanovanje, Polzela 9, v izmeri 51,14 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, vse skupaj za izklicno ceno 17.440,00 €. Stanovanje je zasedeno, z najemnikom je sklenjena pogodba, tako da kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prehodom lastninske pravice vstopi v obstoječi pravni položaj najemodajalca. Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. 11. Stanovanje, Polzela 9, v izmeri 88,67 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 30.160,00 €. Stanovanje je zasedeno, z najemnikom je sklenjena pogodba, tako da kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prehodom lastninske pravice vstopi v obstoječi pravni položaj najemodajalca. Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. 12. Kranj, vrstna garaža v kompleksu garaž na Dražgoški ulici v Kranju, v izmeri 18,00 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 7.650,00 €. 13. Garaža 7, v sklopu vrstnih garaž Mladinska ulica, Gornja Radgona, v izmeri 17,82 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 6.500,00 €. 14. Poslovni prostori, Grgar 34, v izmeri 27,10 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 17.500,00 €. Pravila javne dražbe: – javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v ponedeljek 4. 10. 2010, ob 12. uri; – javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 €, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 €, oziroma 500,00 €, v primeru, ko izklicna cena presega vrednost 20.000,00 €; – dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. št: 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine; – izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti; – kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek; – na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument; – na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno; – ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe, – uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni: – pod številko 2, 10 in 11, tel. 03/424-36-20, Gabriela Svete, – pod številko 1, 5 in 6, tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek, – pod številko 7, 8 in 9, tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc, – pod številko 3, tel. 07/371-86-02, Antonija Šuln, – pod številko 4 in 12, tel. 04/262-56-22, Vinko Štefe, – pod številko 13, tel. 02/564-25-00, Daniel Kočar, – pod številko 14, tel. 05/332-56-02, Stane Kogoj.