Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

SV 717/10 Ob-5617/10 , Stran 2373
Na podlagi notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana, opr. št. SV 717/10 z dne 2. 9. 2010, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje, v izmeri 61,80 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Miklošičeva ulica 3, 1230 Domžale, ki stoji na parcelni številki 4020/4, k.o. Domžale in katerega lastnica do celote (1/1) je zastaviteljica Regina Škufca, zastavljeno v korist upnika Gorenjska banka d.d., Kranj, 4000 Kranj, Bleiweisova cesta 1, MŠ 5103061000, v zavarovanje kreditne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.