Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

SV 799/10 Ob-5616/10 , Stran 2373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 799/10 z dne 3. 9. 2009, je bil poslovni prostor v skupni izmeri 135 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe na naslovu Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, in sicer v stavbi z identifikacijsko oznako 3601, ki stoji na parceli številka 1058/4 katastrska občina Murska Sobota in ki ga je zastavna dolžnica Fisher International trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva 36, Celje, matična številka 5537401000, pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 29. 3. 2006 s prodajalko Abanka Vipa d.d., prodajalka Abanka Vipa d.d. pa ga je pridobila po kupoprodajni pogodbi 38/72-0 z dne 14. 6. 1972 in zemljiškoknjižnem dovolilu z dne 3. 4. 2006 od Mestne občine Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 106.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je ta zastavna pravica ustanovljena kot šesta po vrstnem redu.