Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

SV 505/2010 Ob-5568/10 , Stran 2373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opravilna številka Sv 505/2010 z dne 2. 9. 2010, je nepremičnina, stanovanje št. 9, v večstanovanjski hiši, na naslovu Selce 10d, 2232 Voličina, ki se nahaja na parc. št. 247/2, pripisano pri vl. št. 574, k.o. 2666 Selce, s predvideno identifikacijsko številko 2666-439-9, katerega izključna lastnica je zastaviteljica na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 12. 7. 1993, Aneksa z dne 28. 10. 1994 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 31. 8. 2010, za katerega v zemljiški knjigi še ni izvedena etažna lastnina in katerega lastnica je dolžnica in zastaviteljica Majerič Zalika, rojena 3. 9. 1966, EMŠO 0309966505185, stanujoča Selce 10d, 2232 Voličina, zastavljene v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem 2000 Maribor, Vita Kraigherja 4, MŠ 5860580000, za terjatev v znesku 60.000,00 EUR, z obrestno mero šestmesečni Euribor + 2,6% letno, ki je spremenljiva, z morebitnimi zamudnimi obrestmi ter drugimi stroški in pripadki.