Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

SV 306/10 Ob-5567/10 , Stran 2373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 306/10, z dne 2. 9. 2010, zastavitelj Marino Sušnik, roj. 5. 5. 1982, Rozmanova ulica 24D, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini –dvosobno stanovanje št. 8, v izmeri 56,20 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 24E, ID št. stavbe 895, ki stoji na parc. št. 432/16, k.o. Ilirska Bistrica, in obsega kuhinjo, v izmeri 11,50 m2, sobo, v izmeri 15,84 m2, sobo, v izmeri 12,24 m2, hodnik, v izmeri 6,75 m2, WC, v izmeri 1,97 m2, kopalnico, v izmeri 3,75 m2, shrambo, v izmeri 1,35 m2, balkon oziroma teraso, v izmeri 1,20 m2 in druge prostore, v izmeri 1,60 m2, ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 58.000,00 EUR, z rokom zapadlosti terjatve do 18. 9. 2030 in s pogodbeno sestavljeno nominalno obrestno mero kredita, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere 3-mesečni Euribor in obrestnega pribitka v višini 1,90% letno; letni pribitek je fiksen in se v času do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 17. člena pogodbe; na dan odobritve kredita dne 20. 8. 2010 znaša 3-mesečni Euribor 0.89%, pogodbena obrestna mera pa skupaj znaša 2.79%, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse v korist upnice: SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.