Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Ob-5657/10 , Stran 2363
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmeta prodaje: Stanovanja 1. Štirisobno stanovanje in več (prazno) št. 5, v II. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 141,27 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-, letnik 1924, (tablica Mors 24916). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 64.000,00 eurov. 2. Trisobno stanovanje (zasedeno) št. 7, v PR, s kletjo v skupni neto izmeri 114,66 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica (2525), id št. 2525-868-, letnik 1924, (tablica Mors 24918). a) Ogled stanovanja: 17. 9. 2010 od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 49.000,00 eurov. 3. Dvosobno stanovanje (zasedeno) št. 9, v I. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 89,00 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-, letnik 1924, (tablica Mors 24920). a) Ogled stanovanja: 17. 9. 2010 od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 33.500,00 eurov. 4. Trisobno stanovanje (prazno) št. 11, v I. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 136,19 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-, letnik 1924, (tablica Mors 24909). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 55.400,00 eurov. 5. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 13, v III. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 62,71 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik 1978, (tablica Mors 25032). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 49.700,00 eurov. 6. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 19, v IV. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 64,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik 1978, (tablica Mors 25038). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 53.700,00 eurov. 7. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 11, v II. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 63,55 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978, (tablica Mors 24994). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 52.600,00 eurov. 8. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 15, v III. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 63,64 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978, (tablica Mors 24999). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 52.700,00 eurov. 9. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 17, v IV. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 64,97 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978, (tablica Mors 25000). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 51.300,00 eurov. 10. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 18, v IV. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 72,92 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978, (tablica Mors 25001). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 57.700,00 eurov. 11. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 20, v IV. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 76,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978, (tablica Mors 25003). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 64.100,00 eurov. 12. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 2, v PR, s kletjo v skupni neto izmeri 75,98 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Tavčarjeva 11, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 1741, k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-2-, letnik 1959, (tablica Mors 24852). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 42.500,00 eurov. 13. Štiri in večsobno stanovanje (prazno) št. 3, v I. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri 163,49 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Gregorčičeva cesta 1, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 3144, k.o. Trnovo (2524), id. št. 2524-1325-, letnik 1925, (tablica Mors 24941). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure, – 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 65.000,00 eurov. 14. Dvosobno stanovanje št. 22 (prazno), v II. nadstropju, s kletjo v skupni izmeri (57,53 m2 po katastru) v stanovanjski stavbi na naslovu Ferkova ul. 15, ležeči na parc. št. 2797/1, podvložek 2298/23, k.o. Tabor (659) letnik 1970, (tablica Mors 26755) id. št. v celoti 659-3446-22. a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 11. do 12. ure, – 22. 9. 2010 od 11. do 12. ure. b) Izklicna cena: 61.500,00 eurov. 15. Dvosobno stanovanje št. 12, v 3. nadstropju (7. etaža) (prazno), s površino 57,37 m2 s kletjo, v izmeri 2,94 m2, Brežice, Bizeljska c. 25, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice (1300), z ident. št. 1300-5794-15, vpisano v zk podvložku št. 1135/11 kot nepremičnina 12.E. (tablica Mors 27373). a) Ogled stanovanja: – 21. 9. 2010 od 11. do 12. ure, – 22. 9. 2010 od 11. do 12. ure. b) Izklicna cena: 51.000,00 eurov. 16. Dvosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), št. 41, v X. nadstropju, v izmeri 86,46 m2, s kletjo (po cenitvi) v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Peričeva ul. 7, stoječa na parc. št. 1910/1, 1910/2, zk podvložek 2637/42, k.o. Bežigrad (2636), letnik 1967, (tablica Mors 24825). a) Ogled stanovanja: 17. 9. 2010 od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 167.300,00 eurov. Zemljišča in objekti 1. Garaža na naslovu Ul. bratov Učakar 14 v izmeri 15,66 m2, stoječa na parc. št. 2219/61 (prazna), št. 2, parc. št. 2219/60, podvložek 4082/47, k.o. Zg. Šiška (1739). a) Ogled garaže: 21. 9. 2010 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 25.300,00 eurov. 2. Nezazidano stavbno zemljišče v Ilirski Bistrici, parc. št. 825/195, dvorišče, v izmeri 3.450 m2, travnik, v izmeri 837 m2, k.o. Trnovo. a) zakonita predkupna pravica občine. Preko zemljišča poteka javna komunalna infrastruktura: vodovod, elektrika katero bo ob morebitnih gradbenih posegih kupec moral prestaviti na lastne stroške. b) Ogled zemljišča: o usmeritvi, kje se nepr. nahaja pokličete na tel. št. g. Lesar 041/397-954. c) Izklicna cena: 71.000,00 eurov. IV. Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup nepremičnin si lahko le-te ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob nepremičnini. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 13. 9. 2010 do 29. 9. 2010 na tel. 01/471-22-13 med 9. in 12. uro. V. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajo v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Po izkušnjah so hipotekarni krediti za takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. 2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske pravice, pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-69000. Položena kavcija se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: – od 25.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 400,00 EUR. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-69000 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. VII. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do 30. 9. 2010 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin UGN-30/9/2010 – Ne odpiraj« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna ponudba se bo predvidoma posnela na filmski trak. X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 30. 9. 2010 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.