Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 52/2010 Ob-5610/10 , Stran 2362
Svet Javnega Zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega Zavoda »Dravit« (Uradni list RS, št. 117/08 in 38/09) razpisuje prosto delovno mesto direktorja zavoda. Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto direktorja izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visokošolska strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih mestih, – poznavanje dejavnosti s področja zavoda, – sposobnost organiziranja in vodenja timskega dela, – nižja raven znanja enega tujega jezika. Kandidat mora prijavi predložiti: – življenjepis, – dokazila o izpolnjevanju pogojev ter – program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje. Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. Pisne prijave, skupaj z zahtevanimi prilogami, je treba poslati v roku 10 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet Javnega Zavoda Dravit Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis – direktor«. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa. Informacije na tel. 02/87-23-583 (Anja Vajde).