Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 3528-3/2010 Ob-5644/10 , Stran 2356
Predmet najema so naslednji poslovni prostori: – Carpacciov trg 4, Koper, prostor, v izmeri 37,00 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 832, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 284,38 €, za mesec julij 2010; – Čevljarska ulica 21, Koper, prostor, v izmeri 133,40 m2 poslovne površine, nahaja se v nadstropju stavbe na parceli št. 652, k.o. Koper, oddajamo za pisarno ali mirno obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 789,03 €, za mesec julij 2010; – Destradijev trg 9, Koper, prostor, v izmeri 30,69 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 286/2, k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 206,67 €, za mesec julij 2010; – Dimnikarska ulica 8, Koper, prostor, v izmeri 39,70 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1181, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 304,42 €, za mesec julij 2010; – Garibaldijeva ulica 5, Koper, prostor, v izmeri 21,56 m2 poslovne površine, nahaja se v nadstropju objekta na parceli št. 704/2, k.o. Koper, oddajamo za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 145,19 €, za mesec julij 2010, – Garibaldijeva ulica 6, Koper, prostor, v izmeri 26,79 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 755/1, k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 205,43 €, za mesec julij 2010; – Gortanov trg 13, Koper, prostor, v izmeri 34,20 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1030/2, oddajamo za gostinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 278,18 €, za mesec julij 2010; – Kidričeva ulica 18, Koper, prostor, v izmeri 30,07 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 77, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 231,12 €, za mesec julij 2010; – Kidričeva ulica 37, Koper, prostor, v izmeri 49,22 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 824, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 377,42 €, za mesec junij 2010; – Santorijeva ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 42,40 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 799, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 325,12 €, za mesec julij 2010. – Soška ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 21,60 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1218/3, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 144,62 €, za mesec julij 2010; – Spodnje Škofije 182, prostor, v izmeri 41,14 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1669/6, k.o. Škofije, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 245,42 €, za mesec julij 2010; – Spodnje Škofije 182, prostor, v izmeri 58,95 m2 poslovne površine, nahaja se v kletni etaži stavbe na parceli št. 1669/6, k.o. Škofije, oddajamo za dejavnost ribarnice, izklicna mesečna najemnina znaša 329,71 €, za mesec julij 2010; – Triglavska ulica 3, Koper, prostor, v izmeri 45,64 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 716, k.o. Koper, oddajamo za obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 327,76 €, za mesec julij 2010; – Trubarjeva ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 70 m2 poslovne površine, nahaja se v podpritličju stavbe na parceli št. 144/1, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 549,90 €, za mesec julij 2010; – Ulica pri velikih vratih 6, Koper, prostor, v izmeri 42,61 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1053, k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali drugo mirno obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 337,60 €, za mesec julij 2010; – Valvasorjeva ulica 43, Koper, prostor, v izmeri 33,35 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1239, k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 216,24 €, za mesec julij 2010; – Verdijeva ulica 7, Koper, prostor, v izmeri 81,40 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 94/3, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno ali trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 586,44 €, za mesec julij 2010; – Volaričeva ulica 1, prostor, v izmeri 96,83 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli 837, k.o. Koper, oddajamo za gostinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 757,29 €, za mesec julij 2010; – Župančičeva 24, prostor, v izmeri 65,59 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1032, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 394,13 €, za mesec julij 2010. Oddaja ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem, poslovnega prostora v Kopru, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako 3528-3/2010« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 29. 9. 2010. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 17. ure. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 30. 9. 2010, ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje. Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si. Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, tel. 05/66-46-284 ali 05/66-46-286.