Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

SV 729/2010 Ob-5359/10 , Stran 2283
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 729/2010 z dne 20. 8. 2010, je bilo stanovanje v skupni izmeri 44.44 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z identifikacijsko št. 00630, na naslovu Finžgarjeva ulica 14, 4248 Lesce, katerega lastnica je Sodja Asja, stanujoča Ul. Simona Gregorčiča 25, 4240 Radovljica, ki stoji na parc. št. 479/25, pripisani pri vl. št. 1687, k.o. Hraše 2155, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter zemljiščem, zastavljeno v korist upnika UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.800,00 EUR s pp, z zapadlostjo 31. 8. 2040.

AAA Zlata odličnost