Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

SV 420/10 Ob-5327/10 , Stran 2283
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-420/10, z dne 19. 8. 2010, je bilo stanovanje št. 3, v izmeri 114,29 m2, v zgradbi na naslovu Ljubljanska cesta 30, Postojna, stoječi na parceli št. 3059, katastrska občina (2490) Postojna, last zastavitelja po imenu Darko Malkoč, stanujočega Ljubljanska cesta 30, Postojna, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, matična št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,80% in z datumom zapadlosti terjatve 31. 10. 2025.

AAA Zlata odličnost