Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 8014-25/2010-4 Ob-5302/10 , Stran 2249
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, objavlja spremembe javnega razpisa za financiranje investicijskih projektov na področju primarne kmetijske pridelave, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 3. 6. 2010 (Ob-3706/10) (v nadaljevanju: javni razpis), v katerega se vključijo naslednje spremembe: V poglavju III javnega razpisa – Finančni pogoji, podpoglavje III.1 Finančni pogoji skupni za Sklop 1 in Sklop 2, se v točki 8 besedilo – »Stroški zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti. Stroške sklepanja pogodb pri Sklopu 2 v celoti bremenijo vlagatelja, pri Sklopu 1 stroške sklepanja pogodb pri enostavnih projektih v celoti plača Sklad, pri zahtevnih projektih pa deloma, v višini do 100 EUR (v kar je DDV že vključen). Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila« nadomesti s »Pri Sklopu 2 stroški zavarovanja, vodenja posojila ter sklepanja pogodb v celoti bremenijo vlagatelja. Pri Sklopu 1 stroški vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti, stroški zavarovanja posojila pa le delno. Stroške zavarovanja posojila krije Sklad, in sicer kolikor vlagatelj zavaruje posojilo z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini ali premičnini v celoti; v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici do največ 80% stroška zavarovanja oziroma do največ 500,00 EUR (v kar je DDV že vključen). V primeru zavarovanja posojila z bančno garancijo, pa krije Sklad do največ 60% stroškov vezanih na bančno garancijo, enkratno ob njeni izdaji oziroma v primeru posojil do vključno 500.000,00 EUR do največ 2.000,00 EUR stroškov (v kar je DDV že vključen). V primeru kombinacije predhodno navedenih oblik zavarovanj, krije Sklad stroške do navedenih pragov. V primeru vseh ostalih oblik zavarovanj krije stroške vlagatelj v celoti sam. Stroške sklepanja pogodb v celoti pokriva Sklad. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.«. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

AAA Zlata odličnost