Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 8014-3/2010-15 Ob-5301/10 , Stran 2248
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, objavlja spremembe javnega razpisa za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja in projektov na področju kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 33/10 z dne 23. 4. 2010 (Ob-2797/10) (v nadaljevanju: javni razpis), v katerega se vključijo naslednje spremembe: – V poglavju I. javnega razpisa – Predmet razpisa, se v točki 2. besedilo – »Skupna višina razpisanih sredstev je 11.300.000,00 EUR ugodnih posojil, od česar je 10.300.000,00 EUR namenjenih podjetniškim projektom (namen B) in 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2)« nadomesti s »Skupna višina razpisanih sredstev je 9.800.000,00 EUR ugodnih posojil, od česar je 8.800.000,00 EUR namenjenih podjetniškim projektom (namen B) in 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2)«. – V poglavju III. javnega razpisa – Finančni pogoji, se v točki 12. besedilo – »Stroški zavarovanja posojila in stroški vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti, stroške sklepanja pogodb pa deloma, v višini do 100 EUR z DDV, pokriva Sklad, morebitne preostale plača vlagatelj. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.« nadomesti s »Stroški vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti, stroški zavarovanja posojila pa le delno. Stroške zavarovanja posojila krije Sklad, in sicer kolikor vlagatelj zavaruje posojilo z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini ali premičnini v celoti, v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici, pa do največ 80% stroška zavarovanja oziroma do največ 500,00 EUR (v kar je DDV že vključen). V primeru zavarovanja posojila z bančno garancijo, pa krije Sklad do največ 60% stroškov vezanih na bančno garancijo, enkratno ob njeni izdaji oziroma v primeru posojil do vključno 500.000,00 EUR do največ 2.000,00 EUR stroškov (v kar je DDV že vključen), pri posojilih nad 500.000,00 EUR do vključno 1.000.000,00 EUR do največ 3.500,00 EUR stroškov (v kar je DDV že vključen), in pri posojilih nad 1.000.000,00 EUR pa do največ 5.000,00 EUR stroškov (v kar je DDV že vključen). V primeru kombinacije predhodno navedenih oblik zavarovanj krije Sklad stroške do navedenih pragov. V primeru vseh ostalih oblik zavarovanj pa jih krije vlagatelj v celoti sam. Stroške sklepanja pogodb v celoti pokriva Sklad. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.«. – V poglavju VI. javnega razpisa – Rok in način prijave, se v drugem odstavku točke 1. zamenja besedilo prvega stavka – »Roki za oddajo prijav so: 24. 5. 2010, 12. 7. 2010, in 3. 9. 2010.« nadomesti s »Roki za oddajo prijav so: 24. 5. 2010, 12. 7. 2010, 3. 9. 2010 in 15. 10. 2010.«. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

AAA Zlata odličnost