Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 8014-1/2010-9 Ob-5299/10 , Stran 2248
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, objavlja spremembe javnega razpisa za dodelitev sredstev projektom za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2010, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 53/10 z dne 2. 7. 2010 (Ob-4268/10) (v nadaljevanju: javni razpis), v katerega se vključijo naslednje spremembe: – V poglavju V. javnega razpisa – Finančni in ostali pogoji javnega razpisa, skupni za vse namene razpisa (A1, B in A2 ter C), se v točki 13. besedilo – »Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.« nadomesti s »Stroški vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti, stroški zavarovanja posojila pa le delno. Stroške zavarovanja posojila krije Sklad, in sicer kolikor vlagatelj zavaruje posojilo z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini ali premičnini v celoti, v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici, pa do največ 80% stroška zavarovanja oziroma do največ 500,00 EUR (v kar je DDV že vključen). V primeru zavarovanja posojila z bančno garancijo, pa krije Sklad do največ 60% stroškov vezanih na bančno garancijo, enkratno ob njeni izdaji, oziroma v primeru posojil do vključno 500.000,00 EUR do največ 2.000,00 EUR stroškov (v kar je DDV že vključen) in pri posojilih nad 500.000,00 EUR do največ 3.500,00 EUR stroškov (v kar je DDV že vključen). V primeru kombinacije predhodno navedenih oblik zavarovanj krije Sklad stroške do navedenih pragov. V primeru vseh ostalih oblik zavarovanj pa jih krije vlagatelj v celoti sam. Stroške sklepanja pogodbe v celoti pokriva Sklad. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve sredstev«. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

AAA Zlata odličnost