Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

SV 383/2010 Ob-4112/10 , Stran 1634
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 383/2010 z dne 8. 6. 2010, je bilo stanovanje z ident. št. 2560–133–2, neto tlorisne površina 72,46 m2, ki se nahaja v stavbi z ident. št. 2560-133, na naslovu Kozina, Brkinska ulica 4, stoječa na parc. št. 3060/18, k.o. Hrpelje, s pripadajočim delom skupnih prostorov in naprav ter parcele, na kateri stanovanjski blok stoji, sedaj v solasti zastaviteljev Šturm Anite, stan. Gradišče pri Materiji 31/A, 6243 Obrov, in Šemole Mateja, stan. Bonini 2A, 6000 Koper, upoštevajoč pri tem kupoprodajno pogodbo z dne 21. 6. 1993, overjeno pri Temeljnem sodišču v Kopru, pod opr. št. Ov I-5255/94, sklenjeno med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za notranje zadeve, kot prodajalko, in Bogojević Čedom, kot kupcem, in prodajno pogodbo z dne 28. 5. 2010, sestavljeno v notarski pisarni notarke Bošković Polke v Kopru, pod opr. št. SV 288/10 dne 28. 5. 2010, sklenjene med Bogojević Čedom, kot prodajalcem, in Šemole Matejem ter Šturm Anito, kot kupcema, zastavljeno v korist upnice SKB Banka d.d. Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.: 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve, v višini 40.000,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni meri, 3-mesečni Euribor + 1.35%, razen v primeru, kot izhaja iz 16. člena hipotekarne kreditne pogodbe, in s končno zapadlostjo najkasneje do 18. 6. 2025.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti