Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

SV 415/10 Ob-4034/10 , Stran 1634
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora opr. št. SV 415/10 z dne 9. 6. 2010, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju, v skupni izmeri 66,34 m2, s pripadajočim gospodarskim prostorom, v izmeri 1,22 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Partizanska cesta 21, 2000 Maribor, ki stoji na parc. št. 1154/1, k.o. Maribor - Grad, katero je dolžnica in zastaviteljica Turcu Aleksandra Valentina, rojena dne 9. 5. 1974 EMŠO 0905974335185, stanujoča Partizanska cesta 21, 2000 Maribor, pridobila na podlagi prodajne pogodbe št. 268/94, z dne 27. 9. 1994, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Maribor kot prodajalcem, in Arnejčič Damirom kot kupcem, prodajne pogodbe št. 395/97-NM, z dne 30. 9. 1997, sklenjene med Arnejčič Damirom kot prodajalcem, in Areal d.d., Maribor kot kupcem, prodajne pogodbe št. 320/97-RV, z dne 19. 12. 1997, sklenjene med Areal d.d., Maribor kot prodajalcem, in Jančič Đženetom kot kupcem, in kupoprodajne pogodbe za stanovanje z dne 15. 7. 2003, sklenjene med Jančič Đženetom kot prodajalcem, in Turco Aleksandro Valentino kot kupovalko, in dodatkom h kupoprodajni pogodbi za stanovanje z dne 15. 7. 2003, sklenjeni med Jančič Đženetom kot prodajalcem, in Turco Aleksandro Valentino kot kupovalko, sklenjenim dne 18. 8. 2003, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisen banka d.d., s sedežem na naslovu 2000 Maribor, Zagrebška cesta 76, matična številka 5706491000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do dolžnice Turcu Aleksandre Valentine, v višini 70.000,00 EUR s pripadki in obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka 6-mesečnemu Euribor, povečana za fiksni pribitek v višini 1,89% letno, z vračilom glavnice kredita v 240-mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo zadnjega dne v mesecu, in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 31. 8. 2030, oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 14. člena pogodbe o gotovinskem hipotekarnem kreditu z Euribor klavzulo št. 100-129224.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti