Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-4067/10 , Stran 1601
1. Predmet javnega razpisa Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programa Zdrav življenjski slog (v nadaljnjem besedilu: program). Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 so 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok. Obdobje izvajanja programa je od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom. Na javni razpis se lahko prijavi: – občina, – osnovna šola, – zavod, registriran za dejavnost v športu, – društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.). Prijavitelj (razen osnovne šole) mora ob prijavi na javni razpis priložiti soglasje osnovne šole za izvedbo programa in zagotavljanju prostorskih pogojev. Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis kandidirati s strokovnim delavcem, ki: – ima ustrezno izobrazbo za strokovne delavce v športu za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, – bo za čas izvajanja programa zaposlen oziroma bo z njim sklenil ustrezno pogodbo o delu, – ni že zaposlen za polni delovni čas, temveč je brezposeln ali dopolnjuje svojo delovno obveznost. Prijavljeni projekt za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu: projekt) mora vsebovati elemente, navedene v naslednji točki. 3. Merila za izbor Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 100. Vloge za sofinanciranje programa se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu z vsemi merili. Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene programe, ki so pri vrednotenju zbrale višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih s tem razpisom. V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila »Celovitost projekta«. Izbran bo prijavitelj, ki bo pri tem merilu dosegel večje število točk. 4. Roki posameznih opravil Predviden datum objave: 9. 7. 2010. Predviden datum za oddajo vlog: 30. 7. 2010. Previden datum obveščanja prijaviteljev o izbiri: 20. 8. 2010. 5. Ostalo Razpisna dokumentacija je že objavljena na spletni strani Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, www.zsrs-planica.si, in je informativnega značaja. Dokumentacija, ki bo primerna za izpolnjevanje, bo na spletnih straneh zavoda objavljena šele dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS, torej predvidoma od 10. 7. 2010 dalje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti