Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-4043/10 , Stran 1601
Za izobraževalni program Naravovarstvo za predmete: Poslovno sporazumevanje in vodenje, Ekonomika in menedžment podjetij, Strokovna terminologija v tujem jeziku, Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja, Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije, Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora, Vrednotenje biotske raznovrstnosti, Varstvo narave in urejanje prostora, Podjetništvo in trženje, Organizacija in poslovanje, Ravnovesja ekosistemov, Gojenje in uporaba koristnih organizmov, Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija, Načrtovanje dejavnosti v prostoru, Nadzor v zavarovanem okolju, Informiranje in svetovanje o pomenu zavarovanega območja, Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energije, Tehnologije obnovljivih virov energije, Energetske in okoljske perspektive Za izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine za predmete: Poslovno sporazumevanje in vodenje, Ekonomika in menedžment podjetij, Strokovna terminologija v tujem jeziku, Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja, Podjetništvo in trženje, Organizacija in poslovanje, Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu, Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu, Varstvo rastlin s fitofarmacijo, Gojenje in uporaba koristnih organizmov, Gospodarjenje v živinoreji, Zdravstveno varstvo domačih živali, Turizem in rekreacija na podeželju, Treniranje konj in učenje jahanja, Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije, Razvoj podeželja z zakonodajo, Rastlinska pridelava in reja živali, Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami, Ekološka pridelava hrane, Logistika in mehanizacija v kmetijstvu, Terapevtska in socialna dejavnost na podeželju, Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Naziv predavatelj višje strokovne šole bo podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje: najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, pedagoško-andragoško izobrazbo, najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj in vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 1/09). Za predavatelje je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo na naslov: Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola, Strahinj 99, 4202 Naklo, z oznako »Razpis za predavatelje«; obrazec 2 pošljite tudi na e-naslov info@bc-naklo.si. Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 04/277-21-45.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti