Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

SV 604/10 Ob-3580/10 , Stran 1340
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, SV 604/10 z dne 21. 5. 2010, je dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 13, v izmeri 85,40 m2, v pritličju stanovanjskega objekta, Kidričeva cesta 19, Kranj, ki stoji na parc. št. 892/22, parc. št. 892/23 in parc. št. 892/9, k.o. Kranj (po podatkih GURS stanovanje z ident. št. 2100-329-201 s površino 96,23 m2), last zastaviteljev Sonje Zupan in Henrika Martinoviča, oba Kidričeva cesta 19, 4000 Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 8. 2002, s prodajalko Zdenko Krušič, zastavljeno v korist upnice NLB d.d. Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje terjatve v višini 75.000,00 EUR, z obrestno mero, ki je vsota 6-mesečnega Euriborja in fiksnega pribitka v višini 2.25% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 6. 2023.

AAA Zlata odličnost