Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

SV 314/2010 Ob-3579/10 , Stran 1340
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opravilna številka Sv 314/2010 z dne 18. 5. 2010, je nepremičnina, stanovanja št. 1, v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ulica Ele Kristl 10, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, v skupni izmeri 60,63 m2, stoječe na parceli 539, pripisani pri vl. št. 297, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, s predvideno identifikacijsko številko 0532-86-01, katerega izključni lastnik je zastavitelj na podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opr. št. Sv 94/2010 z dne 4. 2. 2010, sklenjene s Špandl Mirkom in Špandl Jelko, kot prodajalcema, in Kavran Matjažem, kot kupcem, za katere v zemljiški knjigi še ni izvedena etažna lastnina in katerih lastnik je dolžnik in zastavitelj Kavran Matjaž, EMŠO 2611985500173, Prisojna ulica 8, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, zastavljene v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem 2000 Maribor, Vita Kraigherja 4, MŠ 5860580000, za terjatev v znesku 65.000,00 EUR, z obrestno mero šestmesečni EURIBOR + 2,90% letno ter prepovedjo odtujitve.

AAA Zlata odličnost