Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3576/10 , Stran 1323
Likvidacijski upravitelj družbe Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Skupščina družbe Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, je dne 14. 5. 2010, sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Valter Grilanc, Prvačina 49a, 5297 Prvačina. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/17160 z dne 18. 5. 2010, v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije, nad družbo Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji. 4. Upniki družbe Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni, od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji, in jih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, Likvidacijski upravitelj Valter Grilanc, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.

AAA Zlata odličnost