Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 2512-10-0118 Ob-3511/10 , Stran 1322
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper izdaja na podlagi 16. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZgeoD (Uradni list RS, št. 8/00, 110/02 – ZGO-1, 47/06 – ZEN in 45/08) v zadevi nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2536 Sabonje, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, sklep: 1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper z dnem 1. 6. 2010 prične, po uradni dolžnosti v katastrski občini 2536 Sabonje, izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki ležijo znotraj meje območja nastavitve zemljiškega katastra. Meja območja nastavitve zemljiškega katastra poteka znotraj območja, ki ga omejujejo parcele 2011 katastrska občina 2534 Tominje; 298/1, 298/2, 2393/1, 299 katastrska občina 2535 Harije; 1114, 1125, 1132, 1133/1, 1751/7, 1133/2 katastrska občina 2536 Sabonje; 1464/2, 688/4 katastrska občina 2578 Podbeže. 2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper. 3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 1. 7. 2010. 4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo potekal v naslednjih fazah: – izvedba morebitnih drugih dokazov za ugotovitev podatkov zemljiškega katastra, najkasneje do dne 1. 8. 2010, – izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra, najkasneje do dne 10. 8. 2010, – poziv sodišču za začetek postopka nastavitve in dopolnitve zemljiške knjige, najkasneje do dne 16. 8. 2010, – evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo. 5. Stroškov postopka ni.

AAA Zlata odličnost